Bài viết: Nhà phân phối độc lập

Chia sẻ bài viết

Share on facebook
Share on email

Nhà phân phối độc lập

Effective January 1st, 2013, the following promotional payments will be available to appropriate independent distributors:

At the level of 6A and above

  1. Title Incentive
  2. 6A Group Awards
  3. Rising Step-up Awards
  4. Educational Allowance

At the level of 6A2 and above

  • Monthly Sales Incentives
  • Quarterly Sales Incentives

Enagic feels that until this time, the image of a “bonus” within its marketing and award
system has been misunderstood. The corporate philosophy and strategic vision behind
these incentives and awards is in fact based on the actual generation of sales volume.

Title Incentive (New 6A Award)

  • First award when you become a 6A!
  • $3,000- (Need 10 group sales in the month become 6A)
jr4

Bình luận bài viết

MIỄN PHÍ
DÙNG THỬ

Trải nghiệm sản phẩm hàng đầu mà không tốn bất kỳ chi phí nào

Đăng ký thành công

Kangen Factory đã tiếp nhận yêu cầu tư vấn sản phẩm của bạn. Hãy xem thêm các nội dung bổ ích khác, chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay.